logo_surizorg

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden en binnen afzienbare tijd zullen gaan sterven. Belangrijk in deze laatste levensperiode is de manier waarop het lijden verlicht kan worden. Lijden niet alleen veroorzaakt door lichamelijke klachten maar ook het geestelijk en/of psychosociaal lijden.

Wat is van belang in deze fase van het leven:
-  kwaliteit van leven; - wat is voor de zieke en zijn/haar familie belangrijk?
-  zo adequaat mogelijk behandelen van klachten
-  samenwerken met andere disciplines
-  zorg voor degene die dicht naast de ongeneeslijk zieke staan

samen met onze Surinaamse collega’s zorg dragen voor ongeneeslijk zieken door:
-  het opzetten van een hospice in Suriname
-  deskundigheidsbevordering in Suriname
-  verzamelen en verschepen ‘2e Kans materialen’ vanuit Nederland naar Surinamesurizorg - palliatieve zorg
surizorg - palliatieve zorg
surizorg - palliatieve zorg
shadow_content