logo_surizorg

Missie

-  Het werven van sponsoren om samen met Surinaamse collega's een hospice te realiseren in Suriname.
-  Kennis en kunde delen door het verzorgen/ ondersteunen van scholingen en lezingen speciaal op het vakgebied palliatieve zorg.
-  Overtollig medisch-verpleegkundig materiaal vanuit Nederland naar Suriname te verschepen; de zogenaamde 2e kans materialen en deze te verdelen
  onder de verschillende zorginstellingen binnen Suriname.


Visie

Goede gezondheidszorg mag nooit afhankelijk zijn van de plaats in de wereld waar je woont. Alle (ongeneeslijk) zieke mensen hebben recht op goede zorg en een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven. Wij vinden het belangrijk om vanuit het verpleegkundig beroep kennis en kunde uit te wisselen met onze Surinaamse collega's zodat we de zorg voor ongeneeslijk zieke mensen kunnen optimaliseren.

Samen zorg dragen voor betere palliatieve zorg en het samen realiseren van een hospice. Zorg, onafhankelijk van religie, afkomst of sociale status.

surizorg - missie en visie
surizorg - missie en visie
surizorg - missie en visie
shadow_content