logo_surizorg
Word ook vriend
van Surizorg en
help mee bouwen
aan ons Hospice!

Doneren aan Surizorg?
Klik hier!

Vul uw gegevens in en wij nemen contact op om uw donateurschap door te nemen!


Mocht u een financiële bijdrage overwegen: sinds 1 januari 2008 zijn giften gedaan aan een goeddoelinstelling aftrekbaar van het belastbaar inkomen mits de instelling aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ons hospice heeft deze ANBI-status. Voor aanvullende informatie en de online controle op de ANBI-status van ons hospice verwijzen we u graag naar de website van ANBI. Meer informatie over schenkingen en de wettelijke kaders zijn te vinden op de specifieke pagina over giften van de website van de belastingdienst.
Samen voor betere zorgdragen

Stichting Surizorg wil samen met onze Surinaamse collega’s een hospice realiseren in Suriname. Een hospice is een huis waar mensen de laatste periode van hun leven kunnen doorbrengen en waar de zorg niet gericht is op genezing maar op verminderen van lijden. Het is de wens van veel mensen om thuis te sterven. Te midden van de mensen die hen lief zijn en in die omgeving die hen vertrouwd is. Om verschillende redenen is het niet altijd mogelijk die wens in vervulling te laten gaan. Vaak is men zich onvoldoende bewust dat er een keuze bestaat over de plaats waar men de laatste periode van zijn/haar leven kan doorbrengen; thuis, verpleeghuis of in een hospice. Belangrijk is dat familie samen met professionele zorgverleners in een gastvrije en huiselijke sfeer, die zorg kunnen bieden die men wenst. Zorg, onafhankelijk van religie, afkomst of sociale status.

53% van het totaalbedrag voor het Hospice is bereikt!
voltooiing_hospice
shadow_content

Missie & visie

2e kans materialen

Palliatieve zorg

Links de 3d tekening van het vooraanzicht.
Dit is hoe het Hospice eruit moet komen te zien.
Klik op de foto voor meer beelden.


ANBI erkend