logo_surizorg

Aanbevelingenkenneth gemert

Er is veel belangstelling onder het verplegend personeel voor palliatieve zorg in Suriname. Ook leidinggevenden, beleidsmakers, directies van ziekenhuizen en instellingen doch ook de minister van Volksgezondheid hebben zich uitgesproken voor het invoeren van palliatieve zorg in Suriname. Palliatieve zorg is geavanceerde zorg! Dat bleek telkens weer tijdens lezingen en trainingen die in het gehele land werden verzorgd door deskundigen uit Nederland. Ook de belangstelling voor het 2 daags symposium in Paramaribo was overweldigend. Echter komt de follow-up niet goed op gang. Er zouden palliatieve zorgunits worden opgezet in ziekenhuizen en instelli ngen. Ook zouden terminale patiënten in de thuissituatie vaker in aanmerking komen voor palliatieve zorg. Vanwege de bestaande obstructies in de praktijk is gebleken dat toch een locatie nodig is waar de patiënt rustig kan vetroeven in de laatste levensfase. Daarom ontkomen wij er niet aan de behoefte om een hospice op te zetten. In Suriname zijn uitstekende locaties waar een hospice die aan alle eisen voldoet kan worden opgezet. Met dit stervenshuis kunnen terminale patiënten die in het ziekenhuis vertoeven naar de thuissituatie worden overgebracht in een hospice waar gespecialiseerd personeel en relevante anderen palliatieve zorg kunnen verlenen. Bovendien speelt het drukke maatschappelijke leven die mantelzorgers tegenwoordig leiden ons parten. Steeds minder mensen hebben tijd over om voor een ander te zorgen. Het is daarom een unicum om de eerste hospice in Suriname te mogen opzetten. Het zal in een grote behoefte voorzien want los van het feit dat het gewonen stervensproces ook beter haar beslag zal krijgen is thans een goede voorziening alwaar terminale cliënten vanwege aandoening waar geen genezing voor mogelijk is professioneel kunnen worden opgevangen en begeleid een noodzaak geworden.

Dhr. Kenneth Gemert - Directeur Stichting Zon Thuiszorg Suriname


surizorg - palliatieve zorg
surizorg - palliatieve zorg
surizorg - palliatieve zorg
shadow_content